Esikoulu

Esikoulu on nimensä mukaisesti koulun esiaste, jolla lapset opettelevat koulumaista käyttäytymistä ja opettelevat koulun tapoja. Esiopetus ei kuulu oppivelvollisuuten mutta lapset ovat kuitenkin velvoitettuja osallistumaan esiopetukseen. Esikoulu tuli Suomeen 1971 aluksi Haukiputaalle, Kiuruvedess, Luopioisiin, Nousiaiseen, Pirkkalaan ja Rantsilaan. Vasta vuonna 2000 esikoulu otettiin maksuttomana käyttöön kaikissa Suomen kunnossa. Esikoulun järjestää joko ala-aste tai päiväkoti.

Esikoulussa on tavoitteena vahvistaa lapsen oppimisen ja kehityksen edellytyksiä ja joissain tapauksissa esikoulussa opetetaan kielten, matematiikan ja lukemisen alkeita. Esikoulun tavoitteena on myös vahvistaa lapsen itsetuntoa, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä antaa myönteisiä oppimiskokemuksia. Esikoulussa pyritään myös havaitsemaan mahdolliset lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät haasteet ja vaikeudet, jotta niihin voidaan puuttua ajoissa.

Mitä esiopetuksessa tehdään?

Esiopetus on yksi vuosi lapsen elämässä juuri ennen ala-asteella astumista. Se on tärkeä elämävaihe nuorelle lapselle. Esiopetusvuoden aikana tutustumaan entisestään vanhoihin ja uusiin ystäviin, ryhmään ja ryhmän sääntöihin ja koulussa tuetaan lasten kehittyvää luku- ja kirjoitustaitoa. Esikoulun yhtenä tavoittaane on vahvistaa lapsen kiinnostusta lukemisen ja kirjoittamisen maailmaan. Koko suovi sisältää paljon uuden oppimista ja taitojen kehittymistä. Leikkimistä, uusia kokemuksia, juhlia, liikuntaa ja tutustumista teatterileikkeihin, musiikkiin ja pääsemistä retkille. Joissain esikouluissa päästään myös opettelemaan uimataitoa. Esikoulussa tutustuaan myös matematiikan alkeisiin ja loruillaan ja satuillaan ja tehdäään erilaisia tehtäviä. Koulussa tutustutaan myös viikonpäiviin ja kuukausiin.

Esiopetuksen tavoitteena on osaamista laaja-alaisesti, tietojen, taitojen, arvojen ja asenteiden yhdistämistä. Lasta kannustetaan esimerkiksi pukeutumaan itsenäisesti ja ilmaisemaan itseään sanoin ja lasta kuunnellaan. Ryhmässä opitaan ja opetellan myös vuorovaikutustaitoja, ajattelua ja oppimista.

Vuoden aikana tavoitteena on saada lapselle sellaiset taidot ja tiedot, joilla koulun aloittaminen sujuisi helpommin ja lapsi pärjäsi koulussa alusta alkaen. Esikoulu ei kuitenkaan ole koulu, vaan enemmän leikkipaikka ja kaikki oppiminen tapahtuu esikoulussa vielä leikin kautta, joten muutos esikoulusta oikeaan kouluun on kyllä todellinen ja suuri.

Vanhempi ja eskarilainen

Vanhempi voi tukea hyvin ja mielellään saakin tukea pientä eskarilaista kannustamalla häntä uuden oppimisessa. Vanhempi kannustaa jo olemalla läsnä ja vahvistamalla lapsen omaa myönteistä minäkuvaa. Vanhemmat voivat myös kehittää lapsen puhetta, lukemista ja kirjoittamista yhdessä tekemällä ja harjoittelemalla kotona. On myös todettu että vanhempien ja lasten yhteiset retket lähikirjastoon antavat piristysruiskeen lukemiselle.

Kun koulu sitten lähestyy, on se iso asia kohta entiselle eskarilaiselle ja vanhemillekin on hyvä tarvittaessa keskustella eskarin opettajan kanssa kasvatuskeskustelussa lapsen kouluvalmiudesta ja siitä mistä lapsi on ollut kiinnostunut ja miten esikoulussa on mennyt.