Perhepäivähoito

Perhepäivähoito tarkoittaa juuri sitä, mitä sen nimi kertoo eli lapsen hoitoa perheessä. Se on yksi varhaiskasvatuksen muodoista nimenomaan taaperoilla ja leikki-ikäisile. Perhepäivähoidon ryhmässä lapsi saa mahdollisuuden todella henkilökohtaiseen kasvuun pienessä ryhmässä, kodinomaisessa ympäristössä koulutetun hoitajan valvoessa ja ohjatessa. Leikin kautta perhepäivähoidossa lapset oppivat monipuolisesti arjen taitoja oman hoitajan ohjauksessa. Ammattitaitoinen lastenhoitaja, pieni ryhmäkoko ja kotiympäristö mahdollistavat yksilöllisen hoivan ja tuovat lapselle turvaa. Joissakin kaupungeissa ryhmäkoko voi olla vaihtelevasti 3-4 allekouluikäistä lasta.

Perhepäivähoito on ensimmäisen askel lapsen varhaiskasvatuksen polulla. Perhepäivähoitaja takaa hoivan, opin ja pedagogiikan ja antaa lapsille pysyvän turvan ja vanhemmille luotettavan asiantuntijan. Perhepäivähoidossa päivien kulku voidaan muokata lasten ideoiden ja hoitajan oman erityisosaamisen mukaan. Oman kaveripäiväkodin ansiosta yhteistyö myös lähipäiväkodin kanssa voi olla tiivistä ja kaikilla lapsilla on tuttu hoitopaikka kaikissa tilanteissa.

Perhepäivähoidossa päivittäinen hoitajan työaika on joustava ja muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella. Normaalisti toiminta-aika on 8-9 tuntia päivässä ja ajoista sovitaan aina henkilökohtaisesta ennen sopimuksen aloittamista. Perhepäivähoitomuotoja on kolme: perhepäivähoito hoitajan kotona, ryhmäperhepäivähoito sekä kolmiperhepäivähoito. Kaikissa näissä muodoissa yhden lapsiryhmän koko on neljä lasta, minkä lisäksi ryhmässä voi olla iltapäivällä yksi eskarilainen tai koululainen.

Perhepäivähoito hoitajan kotona

Perhepäivähoitaja on töissä kunnalle, kunnan työntekijä, vaikka hän hoitaakin lapsia omassa kodissaan. Lapsiryhmän koko perhepäivähoidossa on neljä lasta ja perhepäivähoitajan työaika on keskimäärin 40 tuntia viikossa siten, että päivässä tulee pääsääntöisesti 8-9 tuntia työaikaa. Jos jostain syystä perhepäivähoitaja on estynyt, esimerkiksi kipeä. Järjestetään lapselle varahoito. Varahoitopaikkakin sovitaan lapsen aloittaessa ja paikkaan tutustumaan mahdollisuuksien mukaan. Varahoito paikkana voi olla ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti tai toisen perhepäivähoitajan ryhmä. Kunnassa perhepäivähoitajien esimiehenä toimii aina alueellinen perhepäivähoidon ohjaaja.

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoito toimii kaupungin tai kunnan tiloissa, joissa on sitten kaksi perhepäivähoitajaa. Lapsiryhmässä on kahdeksan alle kouluikäistä lasta. Lisäksi ryhmään voi tulla iltapäivällä kaksi eskarilaista tai kouluikäistä lasta. Tällaiset ryhmäperhepäiväkodit ovat auki 9 tuntia vuorokaudesta.

Kolmiperhepäivähoito

Kolmiperhepäivähoito on perhepäivähoitoa mikä järjestetään perheiden kotona. Hoitajana toimii silloin kaupungin tai kunnan kolmiperhepäivähoitaja, ja hoitoryhmä muodostuu yhden tai useamman perheen lapsista. Tässäkin hoitoryhmässä on neljä alle kouluikäista lasta, joiden lisäksi voi olla se yksi eskarilainen tai kouluikäinen lapsi osapäiväisenä iltapäivisin. Hoitorenkaan muodostaa 1-4 perhettä, ja toiminta tapahtuu pääsääntöisesti vuoroviikoin eri perheiden kodeissa. Tällainen kolmiperhepäivähoito vaatii lasten vanhemmilta ja kodeilta joustavuutta ja erilaisia yhteistyötaitoja. Kolmiperhepäivähoidossa lapset ovat luonnollisesti vakuutettuja koko hoitopäivän aikana mutta vakuutus ei korvaa mahdollisia kodin tavaroille tapahtuvia vahinkoja.